Blog

Naše metódy vzdelávania v Call Centre

Ako prvú metódu vzdelávania si predstavíme – Koučing

Jedná sa o dlhodobejší proces podnecovania pracovníka k žiaducemu výkonu. Koučing neznamená dávať inštrukcie či presný návod, ale naučiť koučovaného, aby našiel riešenie sám. Kouč, koučovaného pracovníka podporuje, aktívne mu načúva a kladie mu otázky, ktoré nútia koučovaného premýšľať a hľadať nové riešenie.

koucing

Druhou veľmi významnou metódou vzdelávania je - Mentoring

Podstata mentoringu spočíva na dobrovoľnom vzťahu medzi zvereným pracovníkom a mentorom. Mentorom sa stáva spravidla pracovník, ktorý v organizácií pôsobí už dlhšiu dobu, má veľmi dobré skúsenosti a stojí vyššie v rámci organizačnej hierarchie. Mentor je radcom, ktorý pomáha svojmu zverencovi poznať svoj vlastný potenciál, schopnosti a pomáha v rozvoji jeho kariéry. Vzťah mentora a zverenca je založený na dôvere a mentor s pracovníkom môže riešiť nielen pracovné problémy.

kouc


Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!